Skip to main content

Era Försäkringar Norden AB är en försäkringsmäklare som sedan 1997 funnits i Stockholmsområdet. De arbetar för sina kunders trygghet och ser till att de har rätt helhetslösning när det kommer till deras försäkringar. Du kan spara både tid och pengar genom att låta Era Försäkringar upphandla er företagsförsäkring. De tar fullt ansvar för att ni har rätt omfattning och nivå på exempelvis bostadsrättsföreningens fastighetsförsäkring om en olycka skulle vara framme.

Ersättning och kostnader

Era Försäkringar arbetar gentemot en förmedlingsprovision vilket innebär att kunds försäkringskostnad aldrig kommer att bli högre än om de vänder sig direkt till ett försäkringsbolag. Hos Era Försäkringar får man som kund alltså tillgång till en dedikerad kontaktperson som kan hela försäkringsmarknaden, upphandlade försäkringar och företagsunika skydd utan att betala mer.

En smart och optimerad företagsförsäkring

Era Försäkringar hjälper gärna ert företag med upphandling, placering och skötsel av hela er försäkringsportfölj. Fördelen med att låta Era Försäkringar sköta hela företagets försäkringsportfölj är för att ni ska få ett så för er välanpassat försäkringsskydd som möjligt med rätt försäkring till rätt premie. Era Försäkringar står självklart även på er sida i diskussioner med försäkringsbolagen vid eventuella skadefall.

Gå till Era Försäkringar idag och ta kontakt för bättre, smartare och mer tidsbesparande försäkring för ert företag!