Skip to main content

Exacta har på senare tid utmärkt sig på marknaden med kundsamarbeten som Doktor.se, Ida Warg, Flygupplevelse och Islandshästspecialisten. Deras breda kunskap inom Woocommerce lyser igenom varenda e-butik de producerar och kombineras inte sällan med nyfiket utvecklande inom områden som artificiell intelligens och automation.

E-butiker som ger resultat och ROI

Det digitala teamet på Exacta strävar efter att de e-butiker de skapar alltid i första hand ska generera riktiga resultat och ROI (avkastning på investering). Detta uppnår de genom att med deras kunder hålla täta diskussioner, ställa många frågor och skapa sig en djup förståelse för vad det är kunden gör och vad de vill uppnå.

Krasst så är de enda värdeskapande mätvärdena i en e-butik försäljning, antal ordrar och genomsnittligt ordervärde. Trafikmängd är självklart viktigt men det är andelen av all trafik som konverterar till kund som är viktigast. Av denna anledning arbetar Exacta alltid långsiktigt med kund för att efter lansering av en ny e-butik kunna följa upp statistik och på sikt göra förbättringar i e-butiken med hjälp av den samlade datan.

Detta gör de genom att arbeta i verktyg som Google Analytics och Hotjar. De har även skapat en egen site-audit mall för e-butiker med över 250 mätpunkter som de använder för att hitta förbättringsåtgärder att implementera.

Om ni som företag söker en partner som inte bara ska skapa er e-butik utan även förvalta och förbättra den över tid rekommenderar vi starkt att ta kontakt med Exacta. Gör ni det kommer ni förutom att få en stabil partner för er e-butik även förstå vad vi menar med att Exacta tänker utanför lådan när det kommer till både design och utveckling av e-butiker.