Skip to main content

Nyhetsbrev av olika slag är ett ekonomiskt, smidigt och effektivt sätt att marknadsföra på. Du når ut till en stor mängd människor på kort tid och kan utan att behöva lägga allt för mycket tid på det, göra ett effektfullt intryck. GDPR är något som man i samhället har pratat ganska mycket om på den senaste tiden, gärna ihop med marknadsföring och mycket annat. Den här artikeln tar därför upp lite sammanfattande information om GDPR och nyhetsbrev.

Hur man kan använda nyhetsbrev effektivt

Försök få så många som möjligt att prenumerera på dina nyhetsbrev så att du kan skicka ut de till en stor mängd människor. Ha bra koll på din målgrupp, vad de har för behov och vad de är intresserade av, och försök anpassa innehållet i dina nyhetsbrev efter det. Designa även dina nyhetsbrev så att de väcker intresse och fångar din målgrupps intresse. Det är ofta en bra idé att se till att mottagarna av dina nyhetsbrev känner att de får ut något av innehållet i dina nyhetsbrev, att det är information, inspiration, tips eller liknande som de har nytta utav. På så sätt kan sannolikheten vara större att de fortsätter prenumerera.

Använd en plattform

Ett annat sätt att vara mer effektiv med dina nyhetsbrev är att använda dig av en plattform som är specifikt designad för att förenkla e-postmarknadsföring. Paloma är ett exempel på en sådan plattform. Paloma har flera olika verktyg och funktioner som sparar tid och gör det enklare att följa GDPR.

GDPR

Nya regler kring GDPR har höjt kraven kring aktivt samtycke, gett mer valmöjligheter gällande personuppgifter och ökat säkerheten för individer. När du ska skicka ut nyhetsbrev innebär detta att du måste få samtycke från personen för att få skicka de ett utskick, du behöver också få deras aktiva samtycke till att du får hantera deras personuppgifter. När personen samtycker måste de vara informerade ordentligt, så att de vet vad de godkänner. De måste även samtycka helt på egen hand, det ska vara ett aktivt val från de själva, alltså inga redan ikryssade rutor eller liknande. 

Det finns mycket att hålla koll på när det gäller nyhetsbrev och GDPR, men det finns även hjälp att få för att förenkla.